Norge har verdens hardeste formuesskatt
30. juli 2019
Endringer i Skattefunnsordningen
31. juli 2019

Redusert avskoging i Colombia

Avskogingen i Colombia gikk ned med 10,4 prosent på landsbasis i fjor sammenliknet med året før. Dette er første gang siden 2015 at avskogingen går ned i Colombia – som er et viktig samarbeidsland for regjeringens klima- og skoginitiativ. Fortsatt høy avskoging i deler av landet skyldes i all hovedsak at kriminelle grupper rydder skog for å okkupere land, dyrke koka og drive med illegal gruvedrift i områder som FARC-geriljaen trakk seg ut av etter av fredsavtalen ble inngått.

– Det er meget oppmuntrende at avskogingstrenden ser ut til å ha snudd i Colombia. Jeg håper at den positive utviklingen fortsetter i 2019. Colombia er et sentralt partnerland for vårt internasjonale klima- og skoginitiativ, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Colombias Institutt for meteorologi og miljøstudier (IDEAM) kunne i forrige uke opplyse at tapet av urskog i 2018 gikk ned i fire av landets fem regioner, inkludert i Amazonasbiomet. Instituttet sin årlige avskogingsrapport er utarbeidet basert på analyser av over 2 000 satelittbilder. Rapporten konkluderer med at avskogingen nasjonalt sank fra 2 190 km2 i 2017 – et område på størrelse med Vestfold – til 1971 km2 i 2018.

Storoffensiv mot avskoging

Colombias regjering prioriterer innsatsen mot avskoging og er i ferd med å iverksette en rekke nye tiltak for å ta vare på skogen og restaurere områder med forringet skog. Et nytt nasjonalt råd for å bekjempe avskoging ledet av president Ivan Duque har blitt etablert og det satses på å gi småbønder i landets skogrike fylker noe annet å leve av enn virksomhet som fører til tap av tropisk urskog.

– Det er positivt at den nye colombianske regjeringen viderefører innsatsen mot avskoging blant annet ved å fortsette å bekjempe de kriminelle nettverkene som står bak mye av avskogingen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Fortsatt høy avskoging i Amazonas

Mesteparten av landets urskog er å finne i Amazonas, og så mye som 70 prosent av avskogingen finner sted i denne regionen. Selv om det nå går riktig vei i store deler av colombiansk Amazonas, er det fortsatt enkelte fylker og kommuner der man ser økt tap av urskog. Ikke minst gjelder dette i enkelte nasjonalparker og i urfolksområder.

– Det er gledelig at avskogingen går betydelig ned i en del Amazonaskommuner der man i flere år har hatt høy avskoging. Jeg håper at vi sammen med andre givere kan bidra til at Colombia lykkes med å redusere avskogingen ytterligere i disse områdene. Samtidig er det urovekkende å se at en stadig større andel av avskogingen foregår i landets nasjonalparker. Vi er også bekymret over å se fortsatt høye avskogingstall i landets urfolksområder, sier Ola Elvestuen.

Norges klima- og skogpartnerskap med Colombia

Norge, Storbritannia og Tyskland har siden 2015 hatt et felles resultatbasert partnerskap med Colombia for å redusere klimautslipp fra avskoging i landet. Norge utvidet i fjor det bilaterale klima- og skogsamarbeidet med Colombia frem til 2025. Det gis også omfattende norsk støtte til sivilsamfunnsaktører som arbeider for å redusere tapet av colombiansk urskog.