Presisjonsgjødsling i Stangeskovene
26. juni 2020
Vestre bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk
2. juli 2020

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2019/2020

Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt.

Les hele statistikken på ssb.no