NORSKOG på høring i næringskomiteen
15. oktober 2019
Norske Skog tilbake på Oslo Børs.
17. oktober 2019

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Etter massiv kritikk fra kommunene, velger regjeringen nå å skrote NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land.Saken oppdateres.

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

1. april presentere Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, som var gjort på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED).

Forslaget besto av to deler ; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft, og et kart over de 13 områdene som NVE mener er best egnet for vindkraftutbygging i Norge.

Etter at høringsfristen på NVEs nasjonale rammeplan gikk ut 1. oktober, hadde det blitt levert inn over 5000 høringssvar, der 56 kommuner hadde svart. De fleste var negative. 49 kommuner sa klart nei til vindturbiner, mens tre var skeptiske.

Les også: Kommunene skyr vindmøller som pesten, men i Narvik ønsker de vindkraften velkommen

 

Skrinlegger plan

Etter sterk motstand fra kommunene, velger nå regjeringen å se bort fra de 13 områdene som NVE har utpekt som best egnet til utbygging av vindkraft.

Kartet omfattet områder i alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms

– Det var aldri en plan om å bygge ut vindkraft, det var en plan om hvor det var best å ha vindkraft hvis det kom søknader om det, og det legger vi også vekk, sier Solberg.

– Men vitner ikke dette om dårlig politisk håndverk at dere ikke har forutsett dette?

– Dette var jo et eksplistt spørsmål som vi stilte i høringen. Synes dere en sånn ramme har noe for seg eller ikke? Nå har vi fått svar som viser at det ikke har noe for seg. Så dette var en reel høring om et spørsmål hvor vi ba om folks tilbakemelding, og vi har hørt på det, sier hun.

Samtidig varsler statsministeren at det vil komme innstramminger på konsesjonsreglene.

Skal se på konsesjonssystemet

Alle konsesjonssøknader som ligger til behandling hos NVE har vært på vent så lenge nasjonal ramme for vindkraft har vært på høring. Nå vil regjeringen la søknadene ligge på vent det har kommet en avklaring på endringer i konsesjonssystemet, varsler olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Når vi inviterer til å få innspill, så har vi jo også til hensikt å lytte. Det er det vi gjør, og vi ser et behov for å gjøre noe med konsesjonssystemet nettopp for å gjøre et godt system enda bedre for å forebygge konflikter som vi har sett det har vært rundt enkelte utbygginger av vindkraft, sier Freiberg.

Når regjeringen nå går bort fra en nasjonal ramme for vindkraft på land, varsler han full gjennomgang av konsesjonssystemet.

–Tidsfrister, involvering av kommunen, detaljnivået er ting som vi ser det er grunnlag for å se på og gjøre bedre enn det er i dag, sier Freiberg.

«Har ikke vært konfliktdempende»

De siste månedene har flere vindkraftsprosjekter møtt motstand i befolkningen.

I forrige uke aksjonerte flere vindkraftmotstandere i en nasjonal vardetenning over hele landet. Blant annet på Bjerkreim i Rogaland, hvor det er planlagt vindturbiner på åtte fjelltopper.

På Frøya i Trøndelag har det vært store protester mot utbyggingen av 14 vindturbiner som skal stå klare i 2020.

Tre av de 13 områdene som NVE hadde utpekt som egnet for vindkraft lå i Trøndelag.

I sommer vedtok fylkestinget i Trøndelag å si nei til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Bare Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot.

Statsministeren vil imidlertid ikke si at en gjennomføring av den nasjonale rammeplanen har hatt for store politiske kostnader.

– Denne rammen var ment for å virke konfliktdempende, også er det ingenting rundt behandlingen eller den rammen som har vært konfliktdempende, og da er det ikke nødvendig å ha et sånt rammeverk

– Hva sier regjeringspartner Venstre til dette?

– Jeg opplever at dette er det helt enighet om i regjeringen. Jeg ser jo at etter hvert som vindkraften har blitt lønnsom, flere har villet bygge ut, så har mange av de som har heiet mest på vindkraften tidligere også blitt betenkt.