– Jeg mener at utvidet bruk av kunstig lys er et nødvendig tiltak for å oppnå en mer effektiv jakt på villsvin – og det haster, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 

Les mer om forslaget her.

 

Regjeringen har et mål om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område. Endringene som går fram av lovproposisjonen bygger opp under dette målet.

 

Endringene i viltloven vil i hovedsak gå ut på at alle former for kunstig lys, både synlig lys (blant annet lommelykt) og nattoptikk (blant annet termiske siktemidler og kikkerter), kan benyttes ved ordinær jakt på villsvin. Slik bruk forutsetter at jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass. I tillegg åpnes det for bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt villsvin. Lovproposisjonen omtaler også hva som menes med kunstig lys.

 

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har startet et arbeid med mål om å gjennomgå og modernisere hele viltloven. Dette er imidlertid et omfattende lovarbeid som vil foregå over en lengre periode.