Statistikk: Skogavvirkning for salg, 2019
28. mai 2020
Styrker det private eierskapet
29. mai 2020

Regjeringen vil bruke 27 nye milliarder: Dette vil de bruke pengene på

– Tiltakspakken skal lette situasjonen her og nå, og ruste Norge for fremtiden. Den skal skape et bedre grunnlag for verdiskaping i fremtidens økonomi, sa statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen.

Regjeringen vil kutte formuesskatten med 1,3 milliarder kroner, innføre kompetansehevende tiltak for 1 milliard kroner og bruke 600 millioner kroner på bedre integrering og arbeidsinkludering.

Stortinget er neste post på programmet for krisepakken. Siden regjeringspartiene ikke har flertall, så må de forhandle med de andre partiene for å få krisepakken gjennom Stortinget.

Nye tiltak kan med andre ord bli plusset på de 27 milliardene regjeringen nå vil bruke

 

Mer til kommunene

Regjeringen ønsker også å bruke 4,8 milliarder kroner på kjøp av medisinsk utstyr.

5,2 milliarder er satt av til andre nødvendige tiltak, som midler til kommunene og kjøp av flyruter, togruter og kollektivtransport i fylkeskommunene. Det er satt av en milliard kroner til henholdsvis kjøp av fly- og togtjenester for å sikre rutetilbud.

Regjeringen har fått kritikk fra flere parti på Stortinget for at kommunene ikke har fått nok penger. I den nye tiltakspakken legger regjeringen 5,7 milliarder kroner på bordet, som kommer i tillegg til de 10,8 milliardene som er satt av til sektoren.

4,4 milliarder er her øremerket for å få fart igjen på norsk økonomi, blant annet gjennom vedlikeholdstiltak.

 

Mye allerede kjent

Fra før har regjeringen varslet at de viderefører kompensasjonsordningen for næringslivet fra mai til ut august, før de planlegger å avvikle den. Det annonserte statsminister Erna Solberg på Politisk kvarter fredag morgen.

Forlengelsen kommer tross for at det regjeringsoppnevnte Holdenutvalget anbefalte å avvikle kontantstøtten til bedriftene så fort som mulig.

– Det er fortsatt næringer som sliter på grunn av den internasjonale situasjonen, som for eksempel reiselivsnæringen, sa Solberg.

Maksimalt støttebeløp for ordningen reduseres gradvis fra inntil 90 prosent i mai, til 50 prosent for august, opplyser regjeringen. Maksimalt støttebeløp reduseres samtidig fra 80 millioner i mai til 50 millioner i august.

 

Vil spleise på lønnen

I tillegg har regjeringen annonsert at de vil komme med et lønnstilskudd for bedrifter som henter tilbake permitterte ansatte.

– Vi vil gi lønnstilskudd for at flere kommer tilbake på jobb og inn i en normal situasjon. Vi er nå på vei inn i en annen situasjon. Smittevernreglene er ikke lenger til hinder for at folk skal jobb, sa Solberg.

Regjeringen ønsker også å bruke 3,6 milliarder kroner på grønn omstilling , og de planlegger å forlenge lånegarantiordningen for luftfart fra 30. juni til 31. oktober.

Regjeringen vil også bruke 120 millioner kroner på ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd. Programmet skal styrke satsingen på hydrogen og andre former for grønn energi.

 

Øker budsjettunderskuddet – kan komme mer

Samlet sett anslås den oljekorrigerte budsjettbalansen nå til 485 milliarder kroner. Det er 243 milliarder kroner mer enn i saldert budsjett, og nær 5 milliarder kroner mer enn i Revidert nasjonalbudsjett 2020, opplyser regjeringen.

Anslaget for utgifter til kompensasjonsordningen for bedrifter nedjustert med 20 milliarder kroner.

– Regjeringen ser an om det blir nødvendig med andre tiltak. Usikkerhet om videre utvikling er fortsatt stor, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen.