Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner
5. mai 2020
Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020 – nasjonal ramme
11. mai 2020

Regjeringen vil forsøke seg på ny rovdyrenighet på Stortinget

Forvaltningen av ulv og andre rovdyr blir gjenstand for nye dragkamper på Stortinget fremover.

 

Regjeringen la nylig frem et forslag om å endre naturmangfoldloven, blant annet å opprette en uavhengig rovviltklagenemnd. Den skal behandle klager på rovviltforvaltningen som til nå har vært håndtert av Klima- og miljødepartementet.

 

 

Behandles samlet

 

Samtidig skal Stortinget behandle to lovforslag, ett fra Ap og ett fra Frp, som skal gi Stortingets bestandsmål sterkere juridisk ryggdekning, og som vil åpne for å felle flere ulv enn i dag. Sammen med Senterpartiet kan de danne et flertall og overkjøre regjeringen, men Høyres Lene Westgaard-Halle håper å unngå det.

 

– Vi er i forhandlinger med Frp. Vi ønsker å finne en løsning som alle partene er fornøyd med, men foreløpig er det ingenting som er avgjort, sier hun til NTB.

 

Energi- og miljøkomiteen bestemte tirsdag at sakene skal behandles samlet.

 

Frps Jon Georg Dale har gjort det klart at han først vil forhandle med regjeringspartiene, men har truet med å gå sammen med Ap og Sp om nødvendig.

 

 

Dårlig mottatt

 

Den foreslåtte rovviltklagenemnda, som skal bestå av fagpersoner som ikke er tilknyttet noen part eller organisasjon, er dårlig mottatt av flere organisasjoner. Norges Bondelag mener en slik nemnd vil svekke tilliten til rovdyrforvaltningen.

 

 

Kilde: aftenposten.no