Ny regjeringsplattform med mye bra for skogbruket
18. januar 2019
Södra sänker timmerpriserna
21. januar 2019

Rekordhøy tømmerpris ga økt hogst

Tømmerprisen økte kraftig i 4. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk skogeierne 434 kroner per kubikkmeter, 17 prosent mer enn i samme kvartal året før. Aldri før er det registrert så høy pris, og hogstkvantumet økte med 9 prosent.

De foreløpige beregningene for statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,7 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 4. kvartal 2018. Dette innebærer en vekst på 231 000 kubikkmeter fra samme kvartal i 2017. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,2 milliarder kroner, noe som er en økning på 29 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Figur 1

Figur 1. Gjennomsnittspris per kubikkmeter og avvirket kvantum

Stor prisøkning på massevirke

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 434 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 4. kvartal 2018. Det er 64 kroner mer enn i samme kvartal 2017, og det høyeste som er registrert siden statistikken ble lansert i 2008. Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 44 og 53 prosent, mens prisen for sagtømmer av gran og furu gikk opp med henholdsvis 9 og 7 prosent.

Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

Created with Highcharts 6.0.7 m³ Last ned/skriv ut Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Telemark Aust-Agder Trøndelag 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 90… 900 000 Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå.

4. kv. 2017 4. kv. 2018*

Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

4. kv. 2017 4. kv. 2018*

Østfold 167012 195178

Akershus/Oslo 178673 210885

Hedmark 693438 772745

Oppland 350700 384767

Buskerud 249961 261226

Telemark 159962 166795

Aust-Agder 78559 98169

Trøndelag 180102 167851

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Created with Highcharts 6.0.7 Kroner Last ned/skriv ut Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg Skurtømmer gran Skurtømmer furu Massevirke gran Massevirke furu Alle sortiment 0 100 200 300 400 500 600 Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå.

4. kv. 2017 4. kv. 2018*

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

4. kv. 2017 4. kv. 2018*

Skurtømmer gran 490 533

Skurtømmer furu 455 487

Massevirke gran 225 325

Massevirke furu 201 308

Alle sortiment 370 434

Eksporterte 837 000 kubikkmeter

Det ble eksportert 837 000 kubikkmeter tømmer i 4. kvartal 2018. Sammenlignet med 4. kvartal 2017 er det en nedgang på 22 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 54 prosent av det eksporterte tømmeret.