Tømmerprisene fortsetter å øke
30. april 2019
Aldri har det stått så mye trær i skogen. Aldri har det vært tatt ut så mye tømmer. Aldri har det vært så høye priser
2. mai 2019

Rekordmange granbarkebiller i svenske skoger

Den svenske Skogsstyrelsen forteller om urovekkende nytt om barkebiller i svenske skoger. De er flere og tidligere ut enn vanlig.

– Det har vært en varm og tørre innledning på våren, noe som gagner skadeinsektene. Akkurat det vi ikke behøver. Kanskje er dette begynnelsen på det verste scenarioet hvor angrepene kan bli seks ganger så store som under fjorårets sommer, sier Gunnar Isacsson, den svenske Skogsstyrelsens ekspert på skadeinsekter.

Styrelsen overvåker antallet granbarkebiller i skogene, og ser i år en urovekkende utvikling. Det har blitt flere biller, som har kommet tidligere på året. Flere steder er det funnet over 1000 biller, noen steder så mange som 10.000.

Kan bli verste sommer siden 1981

Også i Norge har myndighetene advart mot at det kan bli mye barkebiller i år, og utviklingen i Sverige kan tyde på at det også er grunn til bekymring i Norge. Fjorårets tørkesommer, kombinert med en varm vår, gjør at barkebillene får gode vilkår for å vokse.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) varsler en mulig invasjon i Norge i sommer. Dette vil være første gang man får en storinvasjon siden 1981. Da ble flere millioner kubikkmeter tømmer ødelagt i Norden.

Ber skogeiere overvåke

Granbarkbillen er det eneste insektet i Norge som angriper og dreper levende grantrær i stort omfang. Arten regnes blant de verste skadegjørerne i europeiske barskoger.

– Allerede nå kan man finne angrep og fra midten av mai kan man også se angrepene. Skogeierne må ha kontroll på hvor de nye angrepene er og se til å få bort de trærne. Da følger granbarkebillene med ut av skogen, sier Isacsson.

Også landbruks- og matminister Olaug Bollestad har bedt skogeiere å følge med.

– Det tiltaket som monner i en slik situasjon, er å fjerne avvirket tømmer og vindfall fra skogen før billene igjen svermer i slutten av mai, har hun tidligere sagt.

Emneord til denne artikkelen