– Ny byggavfallsplan gir nye muligheter for treindustrien
12. desember 2017
Forskningsmidler til presisjonsskogbruk
12. desember 2017

Riktig skjøtsel gir sterkere skog og færre strømbrudd

Trær nær kraftgater kan falle på strømlinjer og forårsake strømbrudd og store kostnader for det norske samfunnet. Klimaendringer fordrer at både skognæringen og kraftbransjen tar høyde for heftigere vær i årene fremover. En ny tynningsmetode skal gi sterkere skog nær kraftgater og redusere faren for strømbrudd.