Statssekretær Widar Skogan (KrF) kommer! Kommer du på Skogforum 25. september i Oslo?
17. september 2019
Kåre i Nannestad har anmeldt Viken skog og krever millionerstatning: – Miljøkriminalitet
18. september 2019

Robert Svarva vender tilbake til Norske Skog

Avtroppende ordfører Robert Svarva (Ap) har fortsatt jobb ved Norske Skog på Skogn – 12 år etter han forlot den.

LEVANGER: – Jeg har fått fornyet permisjon for hver periode. Stillingen jeg hadde som skiftkoordinator er borte, men jeg har en avtale om å få en tilsvarende jobb, sier Svarva.

Han sitter inne på ordførerkontoret ved Levanger rådhus med utsikt mot torget – enn så lenge.

– Jeg skal gå i dialog med Norske Skog, og har ikke andre tanker eller planer enn det. Vi får se hva framtida bringer. Jeg trivdes godt der, og jeg er heldig som har jobb.

Ble tilbudt varaordføreren

Svarva ble tilbudt vervet som varaordfører av samarbeidspartiene i denne perioden; Sp og KrF, men takket nei til det.

– Selv om vi gikk mye ned i oppslutning fra 2015, er vi fortsatt det mest populære partiet. Da mener jeg vi skal ha ordføreren. Og jeg er godt fornøyd med at jeg fremdeles – etter tre perioder – var den mest foretrukne ordførerkandidaten. Spillet etterpå avgjør imidlertid posisjonene, og det må jeg forholde meg til.

– Er det ekstra bittert å ha tapt kampen om ordførervervet når du var den mest populære kandidaten?

– Nei. Det er godt å vite. Det må kjipere for dem som ikke er like populær, og skal gå inn.

Ved forrige valg fikk Ap nesten rent flertall, men valgte likevel å fortsette samarbeidet og danne et bredt flertall med Sp og KrF. De samme partiene som nå sørger for at Svarva må forlate ordførerkontoret.

Kommentar: I åtte år var det litt «Alle elsker Robert»-stemning i Levanger. Så ble det brått slutt.

I åtte år var det litt «Alle elsker Robert»-stemning i Levanger. Så ble det brått slutt.

Tror det blir mer partipisk

På spørsmål om hvorfor Svarva tror Ap mistet 16,2 prosentpoeng fra forrige valg, svarer han sentrale strømninger og slitasje.

– Jeg tror en del tenker at det hadde vært greit å prøve noe nytt.

– Du tror ikke bråket innen helse, kommuneøkonomi og saken om bibliotek og kino har hatt betydning?

– Jeg tror ikke det, ettersom partiene som gikk mye fram har hatt samme innstilling som oss i de sakene.

Han peker på at den borgerlige blokken som nå er dannet, trolig må bruke mer partipisk enn det som har vært tilfellet de siste fire årene.

– Det er et ideologisk stort spenn mellom dem, og de har et knapt flertall. Å styre er utfordrende for alle, men jeg ønsker dem lykke til, sier Svarva.

Kommentar: De er nødt til å ha mer vidsyn enn at alle kun ser og seg selv og sin egen navle

Valgkamputspillet om økt samarbeid på Innherred satte fyr på valgkampen. Når røyken nå har lagt seg er Sp nødt til å levere.

Mest fornøyd med folkehelsearbeid

Selv er han mest fornøyd med å ha fokusert på folkehelse i løpet av sine tolv år som ordfører.

– Det vil ha stor betydning i et lengre perspektiv. Det viktiste enkeltprosjektet er kombinasjonsbygget med helikopterlandingsplass på sykehuset. Jeg er også fornøyd med måten vi har bygget opp skoler, og at vi plasserte Trønderhallen på Røstad. Det var viktig i Nord universitet-sammenheng.

Det desidert største nederlaget, er at verdalingene sa nei til sammenslåingen med Levanger.

– Vi skuslet bort en stor mulighet til å styrke Innherred både økonomisk og strategisk. I den typen spørsmål er det uegnet med folkeavstemning, fordi det blir følelsene som styrer og ikke fakta. Før eller siden blir vi én kommune, det er jeg ikke i tvil om. Det er synd at vi måtte bryte opp de gode fagmiljøene.

– Hvorfor er du så sikker på at Levanger og Verdal blir én kommune?

– Innbyggernes forventning til gode offentlige tjenester kommer til å tvinge fram det.