Rovviltnemnder vil fortsatt skyte tre ulveflokker innenfor ulvesonen - Norskog
”Mesta möjliga skog bör brukas”
14. oktober 2019
Rovviltnemnder opprettholder vedtak om å skyte tre ulveflokker
14. oktober 2019

Rovviltnemnder vil fortsatt skyte tre ulveflokker innenfor ulvesonen

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold opprettholder sitt vedtak om å skyte alle ulvene i tre revirer innenfor ulvesonen og 12 ulver utenfor.

Disse to ulvene fra Slettåsreviret i Trysil ble felt i vinter. Det var da første gang det ble åpnet for lisensjakt innenfor ulvesonen. Foto: Ole Martin Norderhaug

Del

Emneord til denne artikkelen

Mandag møttes de to rovviltnemndene på Hamar for å behandle klager på tidligere vedtak om lisensjakt på ulv

Nemndene opprettholdt vedtaket om å ta ut flokkene Letjenna, Mangen og Rømskog innenfor ulvesonen og en kvote på 12 dyr i de delene av Hedmark og Akershus som ligger utenfor ulvesonen.

– Det var konsensus om at det ikke er kommet inn ny informasjon i de klagene som er levert, og dermed ble vedtakene stående, sier leder i Rovviltnemnda i Hedmark Arnfinn Nergård til Nationen.

Begge vedtakene ble fattet med sju mot to stemmer. Alternative forslag om lavere kvote utenfor sonen og ingen jakt innenfor ble avvist.

Dermed sendes saken videre til Klima- og miljødepartementet. Jaktperioden utenfor ulvesonen begynner 1. desember og varer til og med 31. mai, mens perioden innenfor begynner 1. januar og til og med 15. februar. Jakta avsluttes dersom kvotene blir fylt.

Enkelt forklart ligger den nordlige og vestlige delen av Hedmark den vestlige delen av Akershus utenfor sonen. Oslo og Østfold ligger i sin helhet innenfor ulvesonen.

Det var kommet inn klager fra en rekke organisasjoner: Dyrebeskyttelsen Norge, Foreningen våre rovdyr, Glommen Mjøsen Skog, Naturvernforbundet, Nei til nedslakting av ulv i Norge, NOAH – For dyrs rettigheter, Norges Bondelag, Norges Miljøvernforbund, Norges Skogeierforbund, Norskog, Rovviltets Røst Norge, Rovviltutvalget for Våler og Åsnes kommuner, Ulvens dag, og WWF Verdens naturfond hadde levert inn klager på forrige måneds vedtak om jakt innenfor ulvesonen.