Arrangementet finner sted i Asker kommuneskog, ved gapahuken langs Sandungveien, innenfor Sem gjestegård.

 

Program for dagen:

11.45

 • Fremmøte i Asker kommuneskog. Lunsj.

12.15

 • Velkommen ved ordfører Lene Conradi (H)
 • Skogen og skogbruket i fylket ved seksjonssjef Helge Nordby
 • Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) møter Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Statskog SF til samtale
 • Orientering om hogsten og skogsmaskinene ved skogbrukssjef Petter Høistad og entreprenør Øyvind Isaksen
 • Landbruks- og matminister Sandra Borch runder av

 

Deltakere:

 • Asker kommune: Ordfører Lene Conradi (H) ønsker velkommen. Varaordfører Monica Vee Bratlie (H) deltar samt skogbrukssjef Petter Høistad.
 • Norges Skogeierforbund: Adm.dir. Per Skorge og styreleder Heidi Hemstad
 • NORSKOG: Adm.dir. Arne Rørå og næringspolitisk sjef Benthe Løvenskiold
 • Statskog SF: Skogsjef Monica Sellæg Grindberg og regionleder Sør-Norge Jan Helge Nordby
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken: Seksjonssjef Helge Nordby og seniorrådgiver Olav Granheim