Mer hogst og høyere priser
19. januar 2018
Over 2700 arbeidstimer gikk med til skadefellingsforsøk på rovdyr. Prislapp: 837.000 kroner
19. januar 2018

Satser på norsk produksjon av biodrivstoff

Partene vurderer å bygge flere fabrikker for produksjon av biologisk råolje, biozin, i Norge. Preem vil kjøpe biozin fra anlegget for å videreforedle det ved et av sine raffinerier i Sverige. Sluttproduktet blir miljøvennlig bensin og diesel.

– Vi har startet en konseptstudie, etter det skal vi gjennomføre egne, grundige vurderinger. Det koster mange penger å bygge en fabrikk, og vi må være overbevist om at dette kan bli lønnsomt før vi setter i gang, sier Lars F. Askheim, adm. dir. i Biozin AS.

– Dette kan bli den første fabrikken av sitt slag i verden. Det er derfor knyttet en del usikkerhet til blant annet kostnadene, sier Askheim.

God tilgang på råstoff

Det første anlegget planlegges på Jordøya i Åmli kommune. Samlokalisering med det moderne sagbruket Bergene Holm Nidarå gir gode tilleggsgevinster. Går alt etter planen vil man vurdere en kapasitetsøkning ved sagbruket.

– Det er god tilgang på råstoff (trevirke) i området, og på stedet ligger det et stort sagbruk. I tillegg legger kommune godt til rette for næringsvirksomhet, og det er korte avstander til havn, sier Askheim.

Preem vil oppgradere biozin til biobensin og biodiesel. De bruker en metode de kaller coprocessing, der de tar inn biodrivstoff og blander med fossilt drivstoff.

– Det er på samme måte som vi gjør med vår Preem Evolution diesel i dag. Du kan se forskjell på biodrivstoff og fossilt drivstoff med C-14 metoden, men bilførerne vil ikke merke noen forskjell, sier Mattias Backmark, direktør for forretningsutvikling i Preem AB.