Oljegigant blir med på biosatsing i Åmli
21. november 2019
Nybildade skogsbolag certifierar enligt PEFC
21. november 2019

Se opp for tømmertrafikk

Like ved Høgåskrysset går en skogsvei opp til venstre. Et par kilometer oppe i denne veien drives det nå skogsdrift og skogeier Thomas Tinne er nå redd parkerte biler skal stenge dem inne.

DEL Allerede i morgentimene onsdag måtte han vise bort biler som var i ferd med å parkere her – slik de har gjort uforstyrret i lang tid. Han trodde selvfølgelig at en åpen bom med nypløyd og nystrødd vei opp i skogsfeltet ga tydelige signaler om at denne skogsveien er i bruk.

90 meter sikkerhetssone

På en plakat ved veibommen, blir man gjort oppmerksom på at skogsmaskinene har 90 meters sikkerhetssone. All ferdsel innenfor denne sona skjer på eget ansvar. «Få øyekontakt med lassbærer og tømmerbilsåfør. Det tar cirka 15 minutter å laste en tømmerbil. Bruk denne tiden til å ta et bilde av de flotte ressursene vi har i dette landet, legg bildet ut på sosiale medier», kan man lese på en plakaten. God tur videre. Glommen skog AS

Advarer turgåere

-Grunnen til at jeg går ut og advarer folk nå er for å slippe å få tauet vekk biler når tømmerbilene ikke kommer seg ut, sier Thomas Tinne. Han ber om at turgåere bruker parkeringsplassen ved Tinnemyra. Han holder også oppe en parkeringsplass etter den lange strekningen ved Elgsjø. -Den lover jeg skal holdes åpen i hele vinter, sier Tinne.

Full drift i skogen

For dem som bruker skogsbilveien som turløype, minner han om at en gravemaskin holder på å ordne veien bare noen hundre meter oppe i Nybufeltet. Et par kilometer lenger oppe drives ordinær skogdrift og begge stedene er det viktig at turgåere holder seg på god avstand fra hogstmaskinene.