Forskere skal undersøke konflikten mellom ulv og jegere
9. mars 2018
Bygdelag tapte i Høyesterett i sak om naturrettigheter i Finnmark
9. mars 2018

Seminar om grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten

Seminaret finner sted kl. 09.00 til 12.00 i lagtingssalen.

Seminaret er åpent for alle. Interesserte bes melde seg på