TUI ønsker velkommen til sitt første 737 MAX-fly på biodrivstoff
28. februar 2018
Vedmangel flere steder i landet
28. februar 2018

Sender statsråden bekymringsmelding om Rondane-villreinen

Det er «bit-for-bit-endringer» som bekymrer. Situasjonen i Rondane er ikke akutt, men utviklingen de siste tiårene med økende mengde inngrep, forstyrrelser og fragmenterte leveområder, er sterkt urovekkende, heter det i brevet.

I 2016 satte den Internasjonale naturvernunionen (IUCN) villreinen på den globale rødlista for truede arter, som følge av en tilbakegang på om lag 40 % siste 21-27 årene. Ved siden av mindre forekomster i det vestlige Russland, er Norge det eneste europeiske landet med opprinnelig, vill fjellrein.

Villreinens leveområder er allerede sterkt fragmentert. Rondane er blant de villreinområdene hvor forskningsmiljøene advarer mot en ytterligere fragmentering.

Sigurd Tremoen og Sigbjørn Johnsen er derfor enige om at det trengs en styrking av virkemidlene for å ta vare på villreinen i Rondane. De inviterer derfor Klima- og miljøminister Ola Elvestuen til en befaring i Rondane høsten 2018 for å orientere om situasjonen for villreinen i området og for å diskutere virkemidler i villreinforvaltningen. Der vil også representanter for andre regionale/lokale forvaltningsmyndigheter bli invitert med.