Sveaskog svarar på kritiken från 23 miljö- och naturorganisationer på DN Debatt 6/2
11. februar 2019
Fusjon Glommen- og Mjøsen Skog: Hva er alternativet?
13. februar 2019

Servettbudgeten gör skogen helt värdelös

Nyckelbiotop. För många skogsägare finns det inget hemskare ord, och det är kanske inte så konstigt. Om statliga Skogsstyrelsen beslutat att ett område är nyckelbiotop – har höga naturvärden och en mycket stor betydelse för skogens hotade växter och djur – så kan skogsägare inte längre sälja virke som avverkats där. Detta eftersom frivilliga skogscertifieringar, däribland FSC-certifieringen, förbjuder avverkning av nyckelbiotoper. Ett hot mot äganderätten, tycker skogsägarintresseorganisationer och centerpartister.