Markedet vil være der
30. mai 2018
Mann dømt etter dødsulykke under trefelling
30. mai 2018

Sett tømmeret i arbeid

Da Tofte Industrier ble nedlagt i august 2013 var det en trist dag for norsk skogindustri. Det var også spesielt vemodig for meg som selv startet yrkeslivet som prosessoperatør på Tofte Industrier. Det var der grunnlaget ble lagt for mitt engasjement for norsk skogindustri. Med nedleggelsen forsvant 116 år med industrihistorie. Statkraft og Södra sine planer om produksjon av biodrivstoff på den samme industritomta gir imidlertid grunn til håp. Det viser at det er mulig å bygge ny skogsindustri i Norge. Det finnes lyspunkter i næringen, men det må bli flere av dem.

NY FART PÅ INDUSTRIALISERINGEN

Den norske samarbeidsmodellen med høy organisasjonsgrad blant bedrifter og arbeidstakere har bidratt til høy grad av tillit, lavt konfliktnivå og høy omstillingsevne. Vi lever av hverandres arbeid, og utviklingen med en synkende andel av befolkningen i jobb, gir grunn til bekymring. Vi trenger flere bein å stå på framover.

Selv med svak kronekurs har den samlede eksporten falt med ti prosent de siste fem årene. Handelsunderskuddet for Fastlands-Norge er på svimlende 242 milliarder. Det er et varsko at 1 av 3 tømmerstokker eksporteres ut av landet. Vi må legge til rette for økt foredling