Henter millionverdier ut av skogen, og vil gjøre det på rett tid for klimaet
8. oktober 2019
Avverkningen mot högsta nivån sedan 2007
8. oktober 2019

Sier ja til lutzgran på Andøya

Miljødirektoratet har avslått klagen fra tre miljøvernorganisasjoner og opprettholder vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland. Dermed får Magnar Svandal tillatelse til å sette ut 7.500 lutzgran på Andøya.

Miljødirektoratet har dermed for andre gang på kort tid sagt nei til klager fra Naturvernforbundet, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) og WWF Verdens Naturfond.

– Vernerne skaper unødvendig tap for oss skogeiere

– Naturvernorganisasjonene som klaget på det positive vedtaket hos Fylkesmannen vant ikke fram. Det er jeg glad for, men de skaper samtidig unødvendig økonomisk tap for oss skogeiere.

Fylkesmannen ga sin tillatelse til utplantingen i april. I mai klagde de tre organisasjonene på tillatelsen, men Fylkesmannen opprettholdt vedtaket og sendte det til endelig avgjørelse i direktoratet. De klagde på at lutzgran har høy risiko for å spre seg fra plantefeltene til andre områder der naturen kan bli skadelidende. De mente også at det er dokumentert at lutzgran kan spre seg til myr og andre arealer.

Miljødirektoratet med endelig vedtak:

Naturvernere tapte mot lutzgran i Sortland

Miljødirektoratet har i et endelig vedtak besluttet at Oddvar Brenna får lov til å plante ut lutzgran på sin eiendom i Sortland kommune.

De mente også at lutzgran kan ha negativ virkning for andre arter, som rype, hare og elvemusling. Dessuten hevdet miljøorganisasjonene at lutzgran kan spre seg til større områder enn det Fylkesmannen mener. Organisasjonene mener det er feil å hevde at økonomien i lutzgran veier opp for ulempene av skogplantingen, fordi området er bratt og preget av stor stein.

Fylkesmannen opprettholder ja til lutzgran

Naturvernforbundet, Sabima og WWF har klaget på at Magnar Svandal fikk tillatelse til å plante ut 7.500 lutzgraner i Svandalen på Andøya. Fylkesmannen opprettholder sitt vedtak, og saken går nå videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Magnar Svandal har planer om å plante den omstridte lutzgrana på sin eiendom sør for Ånesvatnet. Om noen tiår kan skogen høstes av en granart som gir 50 prosent større tømmervolum enn vanlig norsk gran. Utsettinga på det 30 år store alrealet kan dermed skje tidligst neste vår, fordi årets plantesesong er passert.

Fikk tillatelse i april:

Naturvernere vil stoppe lutzeventyret

Naturvernforbundet, SABIMA og WWF Verdens naturfond ønsker å stoppe planting av 7.500 lutzgran i Andøy. Tillatelsen ble gitt allerede i april.

Grunneieren har argumentert med at den vernede delen av Andmyran og Skogvoll naturreservat ligger ti kilometer unna. Han mener at det ikke er grunn til å hevde at lutzgran etablerer seg på myr. Magnar Svandal har dessuten laget en miljøplan for eiendommen som forteller hvordan spredning kan håndteres.

Fylkesmannen har satt egne vilkår for utsetting av lutzgran på eiendommen. Miljødirektoratets avgjørelse av endelig og kan ikke klages videre. Dermed er siste ord sagt om det formelle vedtaket som sikrer grunneieren retten til å plante ut lutzgran på eiendommen sin.