Oceanwood kjøper Norske Skog
4. mai 2018
Skogen lever, gjelda brast
7. mai 2018

Sjokktall om biodrivstoff: Nesten halvparten laget av palmeolje

Regjeringen vil øke andelen biodrivstoff i veitransporten til 40 prosent innen 2030. Dagens krav er 20 prosent biodrivstoff innen 2020, og Norge er allerede på god vei med en andel på 18,8 prosent.

Men bruken kommer med en hake. Konvensjonelt biodrivstoff i stor grad er basert på palmeolje. Palmeolje er spesielt omstridt fordi plantasjene truer med å utrydde regnskog og andre naturområder, og dermed skaper mer klimautslipp.

46 prosent palmeolje

Tallene Miljødirektoratet i dag presenterer viser at store deler av biodrivstoffet – 46 prosent – i Norge baserer seg på nettopp palmeolje.

Økningen har vært stor siden 2016, og tallene viser at 18,8 prosent av drivstoffet som ble omsatt i Norge i 2017.

Palmeoljeandelen er svært omstridt. En SSB-rapport konkluderte i fjor vår med at regjeringens varslede bruk av mer såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO₂.

Nesten halvparten av biodrivstoffet som omsettes i Norge produseres i Indonesia, der avskogingen av regnskogen er et stort problem.

– En varslet klimabombe

Leder

Miljøorganisasjonen Zero er blant dem som reagerer på tallene, og kaller palmeoljebruken «en varslet klimabombe».

– Dette er dessverre ikke overraskende tall. Denne utviklingen så vi da forrige års tall ble presentert i fjor, og det er en skandale at man enda ikke har klart å komme med et eneste tiltak for å løse problemet, sier Kari Asheim, fagansvarlig på transport i Zero.

De vil ha palmeoljeavgift og offentlig boikott av palmeoljedieselen for å få palmeoljen ut av norske tanker.

– Palmeoljediesel er en klimabombe – det gir høyere utslipp fordi vi får regnskogødeleggelser med på kjøpet, og den ødelegger også fullstendig for hele biodrivstoffsatsinga, sier hun.

– Dilemma

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier i dag at biodrivstoff er en viktig satsing for å få ned klimagassutslippene mot 2020 og 2030.

– Det er noen dilemmaer i denne satsingen. Vår målsetting er at biodrivstoffet vi har skal bli så miljøvennlig så mulig, så fort som mulig, sier Elvestuen, og nevner blant annet drivstoff basert på avfall og trevirke basert i Norge.

Zero mener regjeringen snart må komme med konkrete tiltak for å løse problemet.

– Stortinget vedtok for snart et år siden at vi skulle forby det i offentlige anskaffelser, og utrede andre virkemidler for å bli kvitt det, men ingenting har skjedd, sier Asheim.

– Det er en rekke ting som kan gjøres, men som man ikke tar tak i. Det bør utredes muligheten for å innføre en avgift på palmeolje og forbys i offentlige anskaffelser slik Stortinget har vedtatt.

Billig

Asheim mener også at bransjen må ta sin del av skylden.

– Dette er noe bransjen gjør for å få ned pumpeprisen på diesel og har ingenting med klima å gjøre. Dersom bransjen vil beholde de avgiftsfordelene de har fått på biodrivstoff bør de skjerpe seg og droppe palmeoljen sier Asheim.

Palmeoljediesel med avgiftslettelser er billigere enn fossil diesel. Kjeder som UnoX og Circle K sier de ikke selger palmeoljediesel, og Asheim mener de fortjener skryt.

– Vi vil selvsagt oppfordre både privatpersoner og offentlige aktører til å kjøpe drivstoff hos aktører som er sitt samfunnsansvar bevisst, og avstår fra palmeoljediesel, sier Asheim.

Naturvernforbundet mener også palmeoljedrivstoff ikke er noe godt alternativ.

– Dette har vi advart mot lenge. Det er ingen god, enkel løsning å bytte ut ett skadelig drivstoff med et annet. Palmeoljedrivstoff er ikke noe bedre alternativ. Vi må fase ut bensin og diesel, og satse på elektriske kjøretøy og kollektive løsninger, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Bør fases ut

Regnskogfondet er blant dem som har uttalt seg kritisk om bruken av palmeolje i biodrivstoff.

– Biodrivstoffpolitikken rundt om i verden fører til avskoging og økte klimautslipp. Den er en sosial og miljømessig katastrofe, sa Nils Hermann Ranum, som leder Regnskogfondets policyavdeling, i januar.

I SSB-rapporten fra i fjor anbefalte konsulentselskapet Cerulogy å redusere og ideelt sett fase ut bruken av biodrivstoff med palmeolje.

Tall fra januar viser at det går 10,7 millioner tonn palmeolje til biodrivstoff, snaut 20 prosent av verdens produksjon av palmeolje. Uten tiltak for å begrense palmeoljebruken vil etterspørselen øke til 67 millioner tonn i 2030, ifølge rapporten.

Siden eksisterende palmeoljeplantasjer ikke vil kunne dekke etterspørselen, vil et område på størrelse med Nederland måtte avskoges for å etablere nye plantasjer, ifølge rapporten.

Denne avskogingen vil føre til at 7 milliarder tonn CO₂ blir sluppet ut i løpet av en 20-årsperiode, som et resultat av avskoging og ødeleggelse av torvmyrer.

– Dette er mer enn USAs totale klimautslipp på ett år, heter det i rapporten fra januar.

innenriks nyheter biodrivstoff palmeolje

Del på facebook

Lik Dagbladet på Facebook

Del på facebook

Rapporter om feil i artikkelen

Posted in Nyheter Tagged Sjokktall om biodrivstoff: Nesten halvparten laget av palmeolje