Hva skal vi leve av etter koronaen? I hvert fall ikke formuesskatt!
11. august 2020
Foto: Arve Brekkhus
Sweco vil ha klimakrav i offentlige anskaffelser – ministeren lover innskjerping
13. august 2020

Skogavvirkning for salg

Statistisk Sentralbyrå publiserte i dag foreløpige tall for Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2020.

Finn statistikken her: www.ssb.no