Kampen mot villsvinet
9. juli 2018
Bedre kunnskap om skog
9. juli 2018

Skogbrannhelikopterberedskapen styrkes ytterligere

– Skogbrannfaren er nå så høy i betydelige deler av landet at beredskapen med skogbrannhelikopter må økes ytterligere for å kunne håndtere og slukke stadig nye skogbranner. Vi følger derfor rådet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å ha 12 helikoptre i beredskap i juli, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Staten dekker kostnadene til helikoptrene slik at de kommunale brann- og redningsvesener får et viktig og nødvendig hjelpemiddel til slokking av skogbranner, sier Kleppen Sættem videre.

Håndtering av skogbrann er et kommunalt ansvar. Viktige statlige forsterkningsressurser er Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter. Statens skogbrannhelikopter er i beredskap i perioden 15. april til 15. august.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) administrerer ordningen og bruken koordineres av Hovedredningssentralen Sør-Norge. I perioder med stor skogbrannfare og skogbrannaktivitet setter DSB ved behov flere helikoptre i beredskap.

DSB følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende hvilken helikopterberedskap vi må ha for å gi brann- og redningsvesenet tilstrekkelig støtte.