Pass på formueskatten!
2. januar 2020
Høring ledningsregistreringsforskriften
2. januar 2020

Skogbrukstall fra SSB

Mye av Norge er dekket av skog. Men hvor mye skog har vi, hvor mye vokser den og hvor mye hogst er det hvert år? Dette og andre tall om skogbruket finner du her.

Se flere figurer og tall her:

https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/faktaside/skogbruk