Formuesskatt – bør den avvikles eller ikke?
12. august 2021
Statsforvalteren innstiller på at tre ulverevirer kan felles innenfor ulvesona
17. august 2021

Skogfondskalkulatoren i ny versjon

Brukervennlig kalkulator

Som før gir Skogfondskalkulatoren deg resultat etter skatt, når investeringene dekkes med skogfond. Legg inn dine egne forutsetninger for årets skogsdrift og planlagte investeringer. Forutsetningene finner du under fanene: Drift – Investering – Skogfond.

 

Fanen Resultat viser umiddelbart hvordan skogfondsordningen virker for deg og hva du står igjen med på egen konto. Endre forutsetningene og velg Resultat igjen for å vurdere ulike alternativer.

 

For å ta vare på dine valg og resultatet kan du sende tallsammendrag på e-post – til deg selv eller andre.

 

Hva koster egentlig investeringen?

Kalkulatoren beregner også hva de planlagte investeringene faktisk koster deg. Den forutsetter at alle investeringene dekkes med tilskudd eller skogfond. Resultatet som vises er din egenandel etter skatt.

Svaret på dette finner du under knappen «Tallsammendrag» på Resultat-fanen.

 

To versjoner

Med dagens skatteregler får alle som driver «kapitalskogbruk» beholde momsen på skogbruksinntekten sin. De får derimot ikke fradrag for inngående moms, og skattesatsen er den samme som på f.eks. renteinntekter på bankinnskudd. De som driver «virksomhetsskogbruk» har derimot fortsatt moms, og har personbeskatning med en marginal skattesats som øker med stigende inntekt.

Skogkurs har derfor laget to versjoner av skogfondskulkulatoren. Hvilken versjon du vil bruke, velger du på forsiden i kalkulatoren.