Ny SSB-statistikk om skogeiendommer
26. november 2019
Naturtypekartlegging og konsekvenser for skogeiere. – Møte 2. des i Vestfossen
27. november 2019

Skogforsk lyfter fem områden i inspel till kommande forskningspolitik

Utveckling och tillämpning av ny skogsteknik är ett av fem områden som Skogforsk vill att staten satsar på i kommande forskningsprogram.

Skogsskador, hållbar råvara, smart hänsyn, fossilfrihet och ny teknik. Det är områden som Skogforsk lyfter fram i ett inspel till regeringens kommande forskningspolitik.

I somras bjöds Skogforsk in att komma med synpunkter på regeringens forskningspolitik från 2021 och framåt. Synpunkterna lämnades nyligen in till regeringen under rubriken ”Skogsbruk för hållbar utveckling”. Synpunkterna kan sammanfattas i fem forskningsområden som Skogforsk anser bör ges stort utrymme i kommande forskningssatsningar: