Skogsveier
26. april 2019
Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG
26. april 2019

Skogkultur

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Oppdatert

Neste oppdatering

22. april 2020

Nøkkeltall 56 000 dekar skogsmark ble gjødslet i 2018

Skogkultur

Publisert 25. april 2019

Areal (dekar) Prosent Kostnad (1 000 kr)

2018 2017 – 2018 2014 – 2018 2018

Skogplanting 205 793 7,7 30,1 206 369

Ungskogpleie 239 912 -10,9 -11,0 100 377

Markberedning 71 295 14,4 5,2 24 669

Gjødsling 56 484 -38,0 1 031,3 20 203

Kjemisk rydding og ugrasskontroll 2 633 -35,3 -47,1 791

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Standardtegn i tabeller Last ned tabellen i Excel Last ned som CSV-fil