Ekstra kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen
27. mars 2019
Konsernsjefen i Norske Skog går av
29. mars 2019

Skogplanteforedling er viktig for bioøkonomien

Om lag 50 deltagere fra bl.a. skogforskningen, skogforvaltningen, planteskoler og skogeierforeningene var tidligere denne uken samlet på Kvatninga i Trøndelag til nordisk temadag om skogfrø- og planteforsyning i et framtidig klima.

Temadagen ble arrangert av NordGen Skog i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, Skogfrøverket, Arena skog og Skogplanter Midt-Norge. Blant spørsmålene som ble diskutert var: Hva trenger skogbruket? Hvordan skal vi sørge for best mulig frømateriale i framtiden, og hvordan skal vi utnytte det nordiske samarbeidet?

– Vi er veldig fornøyd med interessen og oppmøtet på temadagen. Det er tydelig at denne typen arrangementer er noe skogsektoren etterspør, sier Kjersti Bakkebø Fjellstad i NIBIO, som også er prosjektleder for NordGen Skog og Norsk genressurssenter. Her gis det mulighet for formidling og god dialog om viktige veivalg for framtida – og dagen stod i skogfrøets tegn. Det er viktig at skognæringa har et bevisst forhold til betydningen av godt frømateriale for å produsere klimatilpasset plantemateriale.