Tømmerterminal på Toten: – To alternativer må vurderes mot hverandre
8. januar 2020
Sivilombudsmannen: Verna skog kan ikke regnes som produktiv skog
8. januar 2020

– Skogsamvirket er det eneste rette for norsk skogbruk

– Jeg stiller meg helt og fullt bak oppkjøpet i Moelven, men jeg tror denne prosessen kan styrke samarbeidet innenfor skogsamvirket, ikke svekke det, sier Glommen Mjøsen Skogs tillitsvalgte for skogeierne i Sør-Østerdal, Øystein Aamodt.

DEL Aamodt sier at fokuset så langt har vært på å sikre skogeiernes interesser i Moelven Industrier etter at Viken Skog og AT Skog forsøkte å ta kontrollen over industrigiganten før jul.

At Viken og AT er en del av skogsamvirket og ikke ønsket å ha Glommen Mjøsen med i sitt oppkjøp, ser ikke nødvendigvis Aamodt på som noe problem for det videre samarbeidet.

– Viken og AT forklarer at intensjonen med oppkjøpsforsøket var å rydde opp i eierstrukturen i Moelven. Jeg tror ikke skogsamvirket vil slå sprekker av den grunn. Snarere tror jeg samarbeidet innad i Skogeierforbundet kan bli enda sterkere, sier Aamodt.

Les også

Kampen om Moelven-kontrollen: – Dette får konsekvenser

Norges Skogeierforbund (NSF) er en sentral overbygning for landets fire skogandelslag, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog og Allskog. Andelslagene representerer rundt 35.000 skogeiere. NSF fungerer som andelslagenes paraply i forhold til næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning.

Mjøsen Glommens styreleder, Terje Uggen, var i Østlendingen mandag klar på at Viken og ATs oppkjøpsforsøk vil få konsekvenser for skogsamvirket, mens tidligere styreleder i Glommen, Torstein Opdahl uttalte at handlingen var direkte fiendtlig og mente at skogsamvirket med dette er blåst. Tillitsvalgte Øystein Aamodt er altså av en annen oppfatning.

– Skogsamvirket er det eneste rette for norsk skogbruk. Jeg mener vi står best samlet i ett forbund der vi sammen kommer fram til de beste løsningene for skogbruket. Det som er skjedd, tror jeg heller kan styrke dette samarbeidet, sier Glommen Mjøsen Skogs Øystein Aamodt. Han forteller at det til uka skal være møter der temaene skal diskuteres.

Les også

Glommen Mjøsen Skog vil eie 71 prosent av Moelven Industrier