Høyere massevirkepriser for svenske skogeiere
30. november 2017
Store forskjeller i folks oppfatning av skog
1. desember 2017

Skogsindustrierna: «Vi måste använda mer skog»

– För att kunna öka påverkan på klimatet måste vi göra en förändring i dag. Vi måste använda mer skog, sa Carina Håkansson från Skogsindustrierna, under konferensen som avslutades i torsdags, enligt ett pressmeddelande.

Vidare talade hon om att Sverige har avsatt en fjärdedel av skogsarealen och påpekade att man måste öka effektiviteten.

– Inom naturreservaten ska vi öka effektiviteten på den biologiska mångfalden. Men vi måste öka produktiviteten. Om vi fortsätter på den inslagna vägen, måste vi inse att alla de träd som inte avverkas ska ersättas med fossilbaserade produkter, sa hon.

Avsaknad av naturvårdande aktörer

Camilla Lehorst, regeringens projektledare för samverkansgruppen cirkulär och biobaserad ekonomi, påpekade att det är viktigt att så många aktörer som möjligt är representerade och att en dialog kan föras dem emellan, dock säger hon att det saknades röster från de som kan ha en avgörande roll för framtiden.

– Det har varit en mycket viktig konferens som visat på vikten av dialog. Det enda jag saknat är naturvårdande aktörer, vars åsikter kommer att vara avgörande för framtiden. Vi har alla ett ansvar för att informera om skogens betydelse för övergången till ett fossilfritt samhälle, sa hon.