Halvveis til målet om vern av skog
25. januar 2019
Sitter du som medarving i et langvarig dødsbo der dere ikke blir enige om en skifteløsning?
26. januar 2019

Skogsmarkspriser på rekordnivå

I en granskning av prisutvecklingen för skogsmarkspriser under 2018 visar siffror från landets största skogsmäklare, LRF Konsult, att priserna stigit till rekordnivå i södra och mellersta Sverige. I norr har priserna däremot sjunkit något.

Priserna för skogsmark i södra och mellersta Sverige fortsätter att stiga med det högsta genomsnittspriset i Skåne, Blekinge och Halland på 664kr/m3sk. Det är mer än tre gånger så mycket som priserna i Norrlands inland och generellt har genomsnittspriset i norra Sverige sjunkit med 3,4 procent. Foto: Björn Schubert

2018 har präglats av en högkonjunktur och en låg ränta på lån. Samtidigt har priserna på timmer och massaved varit höga vilket gett skogsägare mer i plånboken. Intresset för att investera i skog har varit stort både bland befintliga skogsägare och de som vill förvärva sin första skogsfastighet och högkonjunkturen har avspeglats på prisbilden.

Inte stigit överallt

Prisstatistiken som LRF konsult tagit fram visar att riksgenomsnittet, det vill säga det genomsnittliga priset per skogskubikmeter i hela landet, har stigit till 435 kr/m3sk vilket är en ökning med 2,9 procent och samtidigt det högsta genomsnittspriset som uppmätts sedan LRF Konsult började sammanställa statistik 1995.

Men priserna har inte stigit överallt. Jämfört med den prisökning man upplevde i norra Sverige 2017 har genomsnittspriset nu sjunkit med 3,4 procent. I Jämtland och Västernorrland har priset sjunkit med 2,6 procent till 289 kr/m³sk. Genomsnittspriset i Norrbottens- och Västerbottens kustland har sjunkit med 9,7 procent till 299 kr/m³sk medan priset i norra Norrlands inland stigit med 5,3 procent till 203 kr/m³sk.

– Redan vid halvårsskiftet såg vi att prisbilden var nedåtgående i norra Sverige. Men trots ett stort intresse och en uppgång sedan halvårsskiftet summeras ändå genomsnittspriset i norra Sverige till något lägre nivåer jämfört med 2017, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult. Utbudet av skogsfastigheter i norra Sverige har varit högre under hösten jämfört med tidigare år. Det är en trolig orsak till att prisbilden inte riktigt nådde över 2017 års nivå, på en annars stark marknad med optimistiska intressenter, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult i ett pressmeddelande.

Varför denna nedgång i norr?

– Vi har diskuterat frågan internt och mäklarna i norr ger egentligen en positiv bild av fastighetsmarknaden. Det vi har kunnat se är att utbudet av skogsfastigheter till salu ökade under hösten, vilket kan ha bidragit till det lägre priset. Det är alltså en fråga om tillgång och efterfrågan. Något som däremot är svårare att förklara är den fortsatta ökningen av prisskillnaden mellan norra och södra Sverige, säger Markus Helin till Skogsaktuellt.

Största procentuella uppgången

Samtidigt som prisutvecklingen vänt neråt i norr har priserna i mellersta och Södra Sverige stigit rekordartat. I mellersta Sverige har priset stigit med sammanlagt 6,1 procent. Vid en uppdelning av mellersta Sverige visar LRF Konsults statistik att priset i Södermanland och Stockholms län ökat med 8,4 procent till 627 kr/m3sk, alltså mer än tre gånger högre än priset i Norrlands inland. I Uppsala, Västmanland och Örebro är prisuppgången 1,9 procent vilket ger 480 kr/m³sk och i Dalarna och Gävleborg 4,6 procent till 402 kr/m³sk.

– I mellersta Sveriges delområde som omfattas av Värmland och nordvästra delen av Västra Götaland har vi sett den största procentuella uppgången i hela Sverige med en uppgång om 11,6 procent till 437 kr/m³sk. Det innebär att den kraftiga prisnedgången som skedde 2017 nu är helt utraderad, säger Markus Helin.

Fortsatt stort intresse

I södra Sverige är betalningsviljan som störst för skogsmark och även där finns ett fortsatt stort intresse att investera i skog. Det genomsnittliga priset har stigit med 3,9 procent och det är framförallt Östergötland och stora delar av Västra Götaland som står för prisuppgången i södra Sverige. Bland annat vittnar den lokala mäklarfirman Skogsbyrån Sjuhärad om ett nytt rekordår för femte året på raken och en prisökning med 30 procent de senaste fem åren med ett genomsnittligt pris i Sjuhärad på 640kr/m3sk för 2018.

Den generella prisökningen för Östergötland och Västra Götaland ligger enligt LRF Konsult på 7,9 procent med ett skogsmarkspris på 659kr/m3sk. I Jönköping, Kalmar och Kronoberg är prisbilden i det närmaste oförändrad med en uppgång på 0,5 procent till 634 kr/m³sk. Det högsta genomsnittspriset i Sverige återfinns i Skåne, Blekinge och Halland med en uppgång med 4,6 procent, vilket ger ett genomsnittspris på 664 kr/m³sk.

Mer skog för pengarna

– Att genomsnittspriset för skogsmark fortsatt att stiga i södra Sverige, medan priset sjunkit i norra Sverige, spär ytterligare på prisskillnaden mellan våra landsändar. Ju högre priserna blir i Södra Sverige och ju lägre priserna blir i Norra Sverige, ja desto mer skog för penarna får man i norra Sverige, säger Markus.

När det gäller marknaden för skogsfastigheter för 2019 spår LRF Konsult, trots att konjunkturtoppen är nådd, ett fortsatt stort intresse och en stabil fastighetsmarknad. Trots riksbankens höjning av reporäntan och signaler om fortsatta mindre höjningar kommer ränteläget att vara lågt den närmaste tiden. Skogsägare är dessutom generellt lågt belånade och får fortsatt bra betalt för sitt virke. Skulle det ske en kraftig inbromsning av konjunkturen, med en lägre efterfrågan på virke, ett minskat intresse för investering i skog och lägre virkes- och massapriser som följd menar LRF Konsult att skogsmarkspriserna kan komma att påverkas.

Vilken effekt har Södras prissänkning?

– Trots att det inte är en så stor sänkning så är det en indikation och det blir intressant hur andra gör och om det fortsätter. Det har varit mycket avverkningsanmälningar i december jämfört med tidigare år och minskar efterfrågan leder det till ett överutbud av virke. Sjunkande virkespriser ska rent teoretiskt påverka skogsmarkspriserna i ett längre perspektiv, men vi tror ändå på stabila skogsmarkspriser under 2019, säger Markus.