Norskt förbud mot halvautomater
13. mars 2018
Innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff i transport
13. mars 2018

Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Begrunnelse

I 2016 ble det sluppet 2000 sau i et felles beiteområde tilhørende Sølendalen hamnelag i Rendalen kommune. I løpet av beitesesongen er det dokumentert at fem ulver var innom beiteområdet. Dette resulterte i et totalt tap på 591 sau og 1 storfe. Alle beitebrukerne bidro i sesongen med felles innsats for ekstraordinært tilsyn, herunder å lete etter og ta seg av og/eller avlive skadde dyr. Det var i denne perioden ikke mulig å vite omfanget av tapene eller hvilke beitebrukere som ville bli påført tap i form av skadde/tapte dyr. Ekstraordinært tilsyn, ekstra kjøring m.m. beløp seg til et samlet krav på 1,3 millioner kroner for ekstraarbeid knyttet til ulveangrepene. Denne kostnaden er ikke på langt nært blitt kompensert fullt ut.

Etter ulveangrepene på Hadeland, Toten og Hurdal ble det gitt ekstraordinær kompensasjon til beitebrukere. Det er veldig bra, og må være normalen i akutte situasjoner. Statsråden må sørge for at alle tap knyttet til rovdyr kompenseres fullt ut, både ordinære og ekstraordinære utgifter.

Det er så langt i 2018 registrert 13 ynglinger, til tross for at bestandsmålet fastsatt av Stortinget bare er 4-6 ynglinger hvorav 3 helnorske. Rovdyrtrykket er derfor svært krevende, og det er sannsynlig at det kan oppstå akutte ekstraordinære situasjoner også i beitesesongen 2018. Det må være på det rene at alle utgifter i forbindelse med slike situasjoner skal kompenseres beitebrukerne fullt ut.

Svar

Ola Elvestuen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Om Stortinget

Stortinget

Postboks 1700 Sentrum

0026 Oslo postmottak@stortinget.no

Sentralbord: 23 31 30 50

Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum

Nettredaktør: Lars Henie Barstad web@stortinget.no

English

Stortinget undervisning

Nettstedskart

Ordbok

Stilling ledig

Hjelp

Om nettstedet

Personvern på stortinget.no