Villsvinbestanden i Norge vil øke
26. juni 2018
Får felle 100 bjørner i Jämtland
27. juni 2018

Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

Begrunnelse

Det er brei semje i Stortinget om at skogvernet må aukast. Dei siste åra har det friviljuge vernet vore ein berebjelke i skogvernet, og det må kallast svært vellukka. Det har også vore ei viktig føring at ein stor del av skogvernet skal skje på staten sine eigedommar.

Dette har slått svært sterkt ut for Nordland fylke, der ein større del av skogen er eigd at Statsskog enn i mange andre fylke.

Vi får rapportar om at verneomfanget no er så stort i Nordland at det utgjer eit vesentlig problem med råstofftilgangen for treforbrukande industri.

Verksemda Arbor AS i Hattfjelldal rapportørar om at råstofftilgangen er tydeleg påverka av at mykje skog i nærområdet deira er verna, og at dei må transportere virke over lengre avstandar til sin produksjon. Dei hevdar at dette svekkar deira konkurranseevne, og er konkurransevridande i høve til konkurrentar.

Nordland fylkeskommune har også uttrykt uro over dette.Svar

Ola Elvestuen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Om Stortinget

Stortinget

Postboks 1700 Sentrum

0026 Oslo postmottak@stortinget.no

Sentralbord: 23 31 30 50

Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum

Nettredaktør: Lars Henie Barstad web@stortinget.no

English

Stortinget undervisning

Nettstedskart

Ordbok

Stilling ledig

Hjelp

Om nettstedet

Personvern på stortinget.no