«Vindkraft er en trussel mot biomangfoldet»
8. oktober 2019
Statsbudsjettet 2020 – skatter og avgifter
8. oktober 2019

Skuffa over manglande kutt

NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, reagerer på at regjeringa ikkje vil kutte i formuesskatten.

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett som blei lagt fram i går, blir denne skatten ståande uendra. – Dette er eit løftebrot frå regjeringa, seier ein skuffa Ytreberg. Ho fryktar at dette var siste sjansen for å få gjort noko med denne skatten fordi det neste statsbudsjettet blir eit budsjett for valåret 2021.