Regjeringen har besluttet en referansebane for skog i klimaavtalen med EU som gir rom for økt hogst.
22. februar 2019
Miljøministeren har funnet klimarom for mer trehugst
22. februar 2019

Slektsgård solgt for 80 millioner kroner

Gammelstu Stai gård, Hirkjølen skog og Seljordet gård har vært i familien siden 1536. Nå er landbrukseiendommen solgt til Brøttum Almenning.

Del

– Jeg kan bekrefte at Brøttum Almenning har kjøpt hele eiendommen for 80 millioner kroner, sier advokat Pål Johnsrud til Nationen onsdag ettermiddag.

Johnsrud representerer advokatfirmaet Johnsrud og Co AS som selger eiendommen for Anbjør Svenkerud.

Eiendommen, som ligger i Stor-Elvdal i Østerdalen, ble lagt ut for salg på finn.no 25. mai i fjor med en prisantydning på hele 102 millioner kroner.

I desember ble landbrukseiendommen tatt bort fra det åpne markedet.

Onsdag formiddag ble kontrakten signert mellom partene.

– Når det gjelder landbruks- og skogeiendommer er dette det største vi har solgt noen gang. Det startet med 25 interessenter. I budrunden var det fire stykker. Til slutt var det Brøttum Almenning som hadde det høyeste budet, som også ble akseptert av eier, sier Johnsrud.

– Årsaken til at det har tatt litt tid er fordi det har vært behov for en del avklaringer. Noe mer enn det kan jeg ikke si, sier han til Nationen.

Virksomheten i Brøttum Almenning består av skogbruk, bortfeste og salg av tomter til fritidsboliger og utbygging av områder til fritidsboliger. Det er nærmere 900 fritidsboliger i Brøttum Almenning, ifølge deres nettsider.

Enorme arealer

Eiendommen kan skilte med et areal på hele 61.780 dekar. Av dette utgjør 320 dekar med jord, 61.235 dekar med skog og mark, 180 dekar innmarksbeite og 45 dekar til annen bruk.

Eieren av eiendommen, Anbjør Svenkerud, er 13. generasjon på gården, som ble bygd i år 1536.

Gårdsbruket drives med skog, jakt, utleie av hytter og seter, gårdshotell, slakteri og pølsemaker, jordbruk i form av ammekyr og slaktegrisproduksjon. I annonsen gikk det fram at besetningen med Limousin ammekyr ikke følger med i prisen, men kan kjøpes med hvis det er ønskelig.

Selges på bakgrunn av sviktende helse

Eiendommen ligger i Stor-Elvdal kommune, i Østerdalen mellom Oslo og Trondheim. Gammelstu Stai gård skal være den eldste av Stai-gårdene.

Gårdstunet består av våningshus, hovedbygning, gårdshotell og pølsemakeri, låve med verksted, to fjøs, redskapshus, bakststue, to stabbur og en garasje på 170 kvadratmeter.

Gårdens areal på 33.395 dekar fordeler seg på 240 dekar med jord, 32.988 dekar med skog og mark og 154 dekar innmarksbeite.

Eiendommene er konsesjonspliktig og det hviler odel på eiendommene. Løsningsretter er frafalt ved salg av eiendommen. Anbjør Svenkerud, som er oppvokst på gården, tok over driften i 1991.

– Årsaken er at hun har valgt å selge gården er sviktende helse, og at neste generasjon – hennes to sønner – orienterer seg i en annen retning, sa Johnsrud til Nationen i juli.

Johnsrud er imidlertid ikke bekymret for at kommunen ikke godkjenner konsesjonssøknaden.

– Konsesjonssøknad vil bli sendt inn i nær fremtid. Prisen bør ikke være problematisk. Det har vært en forhåndskontakt og dialog med kommunen allerede. De har ikke sagt ja eller nei, men vi oppfattet at de var positive til at søknaden ville bli godkjent, sier Johnsrud.

– Selv om prisantydning var 102 millioner, er selger godt fornøyd med prisen hun fikk, sier Johnsrud.

Eget jaktterreng

Gåla seter, som består av tre bygninger og ett fjøs, følger også med på kjøpet, i tillegg til seks jakt- og fritidshytter og to egne vannkilder.

Skogeiendommen som følger eiendommen ligger 50 kilometer fra Gammelstu Stai. I Hirkjølen skog, som også følger med i prisen, er det fire jakttårn og en rekke fangstgroper i skogen på over 11.000 dekar. Ifølge annonsen kan det jaktes både rådyr, elg, rein, hjort, storfugl, rype og hare.

Del