Rekordhøy tømmerpris ga økt hogst
21. januar 2019
Aldri hogd så mye tømmer som i fjor
22. januar 2019

Södra sänker timmerpriserna

Som en följd av en avmattning i konjunkturen och ett stort utbud av virke så sänker Södra nu sina timmerpriser för både tall och gran i en så kallad marknadsanpassning. Samtidigt höjs priset på energived.

En avmattning i konjunkturen, stor tillgång på virke och hög aktivitet i skogen är anledningarna till att södra nu väljer att sänka timmerpriserna. Priset för energived höjs däremot med 30 kronor. Foto: mostphotos

– Vi har en omvärld som är oroligare och vi går in i ett läge med större osäkerhet på marknaderna, säger Olof Hansson, Affärsområdeschef Södra Skog i ett pressmeddelande.

Samtidigt som efterfrågan på timmer minskat något så är efterfrågan på biobränsle på en fortsatt hög nivå.

– Just nu möter vi en ökad efterfrågan på främst bränsleved, drivet av den energiomställning vi ser i samhället, säger Olof.