Kraftigt ökade priser för leveransvirke under 2018
1. februar 2019
Elverum hogger mest skog
1. februar 2019

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

Det er satt av en ramme på 2,8 mill. kroner som kan tildeles prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis til gode.

Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddene på nasjonalt nivå.

Dersom du har lokale eller regionale tiltak du ønsker å søke prosjektmidler til, tar du kontakt med kommunen din eller fylkesmannen som har egne tilskuddsmidler.

Frist for å søke nasjonale tilskudd er 1. mars. Søknaden sendes til [email protected]

Aktuelle søkere og kriterier for nasjonale rentemidler

Aktuelle søkere kan være organisasjoner som arbeider med prosjekter som går inn under kriteriene nedenfor:

Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket

Tiltak som etter en samlet vurdering er særlig viktig for skogbruket.

Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet – herunder rekruttering til næringen.

Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Eksempler på prioriterte tiltak er: kursvirksomhet, veiledningsmateriell og aktivitetsarbeid. For utfyllende regler om hvilke tiltak som kan motta tilskudd, se § 14 i forskrift om skogfond o.a.

Se fullstendig utlysning: Tilskudd fra renter av skogfond.

Du finner mer informasjon om skogfond og forvaltning av rentemidler på hjemmesidene våre.