Anmeldt etter NRK-avsløring
20. april 2018
Sabotasje styrer ulve-politikken!
20. april 2018

Søkjartal til høgare landbruksutdanning

For landbruksfag, veterinærstudiane og andre grøne utdanningar i sum er det ein auke på 8,2 prosent frå 2017 til 2018, medan auken i samla søkjartal til høgare utdanning totalt i same periode er 4,7 prosent. Dette går fram av tala frå Samordna opptak som blei lagt fram i dag.