Nå blir tilbudene på storviltjakt lagt ut
3. april 2019
Fylkesnytt fra Innlandet 2/2019
4. april 2019

Sommerjobb skogbruk

Prosjekt JOB:U avd. Stor-Elvdal søker ivrig og motivert ungdom mellom 15 og 26 år til skogrelatert sommerjobb. Søknadsfrist 20. april 2019

Skogselskapet i Hedmark er en ideell medlemsorganisasjon med formål om å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskapning og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen. Vår visjon er at alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet.

Skogselskapet i Hedmark i samarbeid med Stor-Elvdal kommune søker etter 2-4 ungdommer til 3 ukers sommerjobb innen skogbruk. Hovedmålet med sommerjobben er å gi en innføring i hvordan skogbruket utøves i dag, aktivt skogbrukskurs i ungskogpleie og praksis innen ungskogpleie/ forhåndrydding.

Sommerjobben er tredelt:

Først vil hver deltager delta på et 3 dagers gratis kurs innen ungskopleie og forhåndsrydding. Kurset vil foregå på Sønsterud VGS, 26-28 juni. Mat og overnatting vil være inkludert. Lønn vil ikke bli gitt under kursperioden.

Videre vil det bli gitt praksis med bruk av ryddesag innen ungskogpleie og forhåndsrydding under veiledning av arbeidsleder

Del tre vil gi en innføring i dagens skogbruk basert på følgende tema: :

Befaringer for å se på ulike skogforvaltningsoppgaver, bruk av digitale planleggingsrutiner

Foryngelsesoppfølging, se på ulike tiltak som er gjennomført de siste årene

Befaringer og oppfølging av skogsbilveier og bruer, veivedlikehold og veibygging

Planlegging av ei skogsdrift, bruk av gps, digitale kart og planlegge gjennom å merke opp i felt

Være med entreprenører og se deres hverdag, hogstmaskin og lassbærer, tømmerbil, tømmermåling etc.

Bedriftsbesøk, se på verdikjeden fra stubbe til industri