Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev
10. mars 2022
NORTØMMER, Skogdata og Norsk Virkesmåling arbeider for å oppdatere viktige IT-systemer for virkesmåling
17. mars 2022

SSB med ny statistikk om skogeieres inntekt

17 763 skogeiere hadde positiv næringsinntekt skogbruk i 2020. Den gjennomsnitlige endringen i næringsinntekt fra 2019 til 2020 var på -5,4 %.

 

Mer informasjon kan du finne HER på SSB sine nettsider. Der kan du bla. lese om gjennomsnittlig gjeld, bruttoformue, utlignet skatt mm.

 

 

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk1

  2020 2019 – 2020
Antall eiere Kroner Endring i næringsinntekt skogbruk, prosent
I alt 17 763 54 000 -5,3
       
Eiendomsstørrelse, produktivt skogareal      
25-99 dekar 1 409 20 000 -9,1
100-249 dekar 3 175 25 000 -7,4
250-499 dekar 3 776 38 000 2,7
500-999 dekar 4 044 49 000 0,0
1 000-1 999 dekar 3 046 61 000 -17,6
2 000-4 999 dekar 1 754 98 000 -3,0
5 000-19 999 dekar 508 250 000 14,7
20 000 dekar eller mer 51 676 000 -7,3
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.

 

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk1