Genetisk viktig skog nå tilgjengelig på nett
31. mai 2018
WWFs spill om ulven
31. mai 2018

Stabil Norske Skog-eier er viktig for Levanger

Norske Skog bidrar til at vi har en helhetlig verdikjede innen skogbruket i Midt-Norge, sa han.

Sagbrukene bruker de største stokkene, mens de mindre dimensjonene går inn i flishuggeren på Skogn og blir til papir. Mye av flisa som er overskudd fra sagbrukene blir også til papir. Det har ført til at skogeierne i Midt-Norge og Midt-Sverige tjener mer på skogen sin.

Norske skog har 346 ansatte og nærmere 40 lærlinger. Det er en betydelig arbeidsplass i Levanger. I tillegg kjøper de varer og tjenester lokalt.

Vi mener det nye eierskapet vil være med å utvikle fabrikken og industriområdet rundt i årene framover. Refinansieringen konsernet har vært gjennom gjør det enklere, sier Svarva.

Like sør for fabrikken ligger 300 dekar ferdig opparbeidet industriareal. I dag er det Fiborgtangen vekst som styrer utviklingen av dette området. Fabrikksjef Amund Saxrud fortalte om planer for landbasert settefiskanlegg, forskning på utnyttelse av restprodukter fra papirfabrikken og et annet forskningsprosjekt der man ser på å utnytte deler fra skogen som i dag ikke brukes til å lage for til oppdrettsindustrien.

John Chiang fra Oceanwood understreket hvor viktig det er for dem at Norske Skog lykkes i å drive fabrikkene godt i årene framover og at de vil være med på å gjøre konsernet enda mer konkurransedyktig gjennom å øke inntektene fra andre produkter enn papir. Avispapirmarkedet er fallende, men flere papirmaskiner er stengt over hele verden det siste året. Bare i Europa er det tatt ut større kapasitet enn det Norske Skog produserer i Skogn.

Det har gjort at vi måtte produsere på 17. mai for å dekke opp behovet. Markedsbalansen er nå god og vi produserer det vi klarer, sier Amund Saxrud.

Morselskapet i Norske Skogindustrier ble slått konkurs i fjor etter at aksjonærer og långivere ikke klarte å bli enige om en refinansieringsløsning. Oceanwood fikk tilslaget på fabrikkene som var verdien i konsernet. Gjelda er redusert fra ti milliarer til 1,4 milliarder. Tidligere brukte Norske Skog nesten alt overskudd til å betale renter på de store lånene. Med en lavere gjeldsgrad har konsernet penger til å investere i lønnsomme prosjekter i fabrikkene.