TREPLANTER: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot vil åpne for sitkagran-planting som et klimatiltak. Foto: Frode Hansen
Høyre-utvalg vil plante sitkagran for å redde klimaet
23. februar 2020
Oppdrag om lage verneforslag
24. februar 2020

Starter prøveprosjekt for 74 tonn tømmertransport

Målet er økt konkurransekraft og reduserte klimagassutslipp, skriver Treindustrien.

 

– Ordningen gir gode muligheter for utvikling, men krever utbedring av veinettet for å få effekt, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad i en pressemelding.

 

Prøveprosjektet for økt tonnasje for tømmertransport ble mandag presentert på et informasjonsmøte på Braskereidfoss i Våler. Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en prøveordning med totalvekt opp mot 74 tonn for tømmervogntog.

 

– I Sverige og Finland kjører de allerede med slike vogntog som kan ta mer last. Effektiv transport er en viktig rammebetingelse for utvikling av norsk industri, sier Finstad.

 

I Sverige ble 74 tonn tillatt totalvekt innført som permanent ordning i 2018. Dagens maksvekt for tømmervogntog i Norge er 60 tonn. Forberedelsene til prøveordningen har pågått i snart to år, med blant annet kontroll av bruer på fylkesveinettet og det kommunale vegnettet som skal med i testperioden.

 

Prøveprosjektet skal vare i tre år, og det er Dag Skjølaas fra Norges Skogeierforbund som er prosjektleder for næringen. Målet er å få kunnskap som grunnlag for en anbefaling om hele eller deler av veinettet bør åpnes for 74 tonn tømmervogntog på sikt også i Norge. Treindustrien understreker viktigheten av at en slik åpning må følges opp med satsing på veinettet.

TREPLANTER: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot vil åpne for sitkagran-planting som et klimatiltak. Foto: Frode Hansen
Høyre-utvalg vil plante sitkagran for å redde klimaet
23. februar 2020
Oppdrag om lage verneforslag
24. februar 2020

Målet er økt konkurransekraft og reduserte klimagassutslipp, skriver Treindustrien.

– Ordningen gir gode muligheter for utvikling, men krever utbedring av veinettet for å få effekt, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad i en pressemelding.

Prøveprosjektet for økt tonnasje for tømmertransport ble mandag presentert på et informasjonsmøte på Braskereidfoss i Våler. Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en prøveordning med totalvekt opp mot 74 tonn for tømmervogntog.

– I Sverige og Finland kjører de allerede med slike vogntog som kan ta mer last. Effektiv transport er en viktig rammebetingelse for utvikling av norsk industri, sier Finstad.

I Sverige ble 74 tonn tillatt totalvekt innført som permanent ordning i 2018. Dagens maksvekt for tømmervogntog i Norge er 60 tonn. Forberedelsene til prøveordningen har pågått i snart to år, med blant annet kontroll av bruer på fylkesveinettet og det kommunale vegnettet som skal med i testperioden.

Prøveprosjektet skal vare i tre år, og det er Dag Skjølaas fra Norges Skogeierforbund som er prosjektleder for næringen. Målet er å få kunnskap som grunnlag for en anbefaling om hele eller deler av veinettet bør åpnes for 74 tonn tømmervogntog på sikt også i Norge. Treindustrien understreker viktigheten av at en slik åpning må følges opp med satsing på veinettet.