Villsvinprosjektet – befaring med Landbruks- og matministeren
14. oktober 2020
Endringer i rovviltforskriften
21. oktober 2020

Statistikk for skogavvirkning for salg

Skogeierne har opplevd en nedgang i tømmerprisene fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 på 15,1 %. Det viser ferske tall som SSB har publisert i dag.

Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.

 

Les hele statistikken her.