Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig
27. november 2020
LUF-midlene for 2021 er klare
2. desember 2020

Statskog vil sette ny standard for skogsdrift

 

– Riktig bruk av skogen er avgjørende for hvordan vi løser de største utfordringene som verden står overfor. Bruk av trevirke som et viktig klimavirkemiddel må hvile på en skogsdrift som er økonomisk mulig og som ivaretar det biologiske mangfoldet, sier skogsjef Monica Grindberg.

 

 

Bred deltakelse

Prosessen med å revidere PEFC skogstandard skal være ferdig innen utgangen av 2022. Svært mange viktige interesser i og rundt skogen er representert i arbeidet.

Arbeidskomiteen består av Norges skogeierforbund, Norskog, Statskog, SABIMA, WWF, Natur og ungdom, Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, ZERO, Kvinner i skogbruket, Fellesforbundet, Maskinentreprenørenes Forbund, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Treindustrien og Skognæring Kyst.

 

Statens mål som eier av Statskog SF er bærekraftig forvaltning av arealene, gjennom effektiv drift og tilfredsstillende økonomiske resultater over tid.

 

Kilde: regjeringen.no