Nytt företag i Värnamo öppnade kontor
19. september 2019
Seminar om næringsutvikling i ulvesonen trakk nær 100 til Skogmuseet
19. september 2019

Statssekretær Widar Skogan (KrF) forteller om muligheter i ulvesonen

«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen» – det er temaet for et seminar på Norsk Skogmuseum i Elverum torsdag.

Statssekretær Widar Skogan er selv bonde i Balsfjord kommune i Troms. Foto: Torbjørn Tandberg

Del

Emneord til denne artikkelen

Seminaret begynner klokka 18 og arrangeres av paraplyorganisasjonen Naturbruksalliansen.

Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, skal holde foredrag om framtida for næringsvirksomhet i utmarka der hvor ulven har slått seg ned og om hvilke tiltak regjeringen ser for seg at vil komme.

Blant de andre som kommer er Nils Christen Sandtrøen (Ap), Emilie Enger Mehl (Sp), Morten Ørsal Johansen (Frp), Arild Hermstad (MDG), som alle er deltakere i en paneldebatt.

Også Barbara Zimmermann, professor ved Høyskolen i Innlandet, skal foredra. Hun skal snakke om ulvens betydning for elgbestanden og elgjakten. Erik Sletten, tidligere sauebonde og ordfører i Trysil kommune, forteller om ulvens betydning for næring, jakt og friluftsliv i ulvesonen basert på erfaringene fra Slettåsreviret. Deretter skal Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog snakke om økonomiske konsekvenser av ulv på småviltjakt og elg.

Naturbruksalliansen er et samarbeid med følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.