Frustert over nye verneplaner: – Vi vil ha ministrene i tale
2. juli 2018
Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 er klart.
4. juli 2018

Stengte beiteområde for publikum for å kunne jakte bjørn i fred

LEKSVIK: Det forteller beite- og sankeleder Kristoffer Moan i Leksvik, etter at det ble funnet et ferskt kadaver i en bekkedal ved Moansetra i går.

Området ble stengt av i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO), for å gi det kommunale jaktlaget anledning til å felle skadebjørnen.

– Vi fikk beskjed om å trekke oss ut av området umiddelbart etter som det var mulig at en bjørn lå og trykket på kadaveret. Det er kaos her, og vi føler oss handlingslammet. Det blir en blodig sommer, spår Moan.

Har funnet ni sauekadaver i Indre Fosen etter bjørneangrep

– Det er kaos her. Vi føler oss handlingslammet. Det blir en blodig sommer, sier beite- og sankeleder Kristoffer Moan i Leksvik. Les mer

Ti kadaver

I midten av juni ble det funnet et sauekadaver på Fosen som ble dokumentert tatt av bjørn av SNO. Noen dager senere ble det funnet ytterligere tre døde sauer.

Torsdag ble en skadet sau funnet ved Kulia, på vegen mellom Leksvik og Kråkmo, og det mistenkes at denne har overlevd et bjørneangrep. Fredag kveld og natt til lørdag ble det funnet sju døde sauer som er dokumentert tatt av bjørn.

– Vi gruer oss til fortsettelsen. Erfaringsmessig slår bjørnen mest fra slutten av juli og utover, sier Moan, som også er rovviltansvarlig i Nord-Trøndelag Bondelag.

I løpet av lørdagen er det funnet ytterligere to døde sauer, samt kadaveret i går – totalt ti sauekadaver i løpet av de siste dagene. Beitelaget søker fortsatt med uforminsket styrke, og skal gå inn i nye områder, ifølge Moan.

– Det er viktig at folk er våkne, og gir oss tilbakemelding dersom de ser kråkefugler og ørn. Det er et tegn på at det er kadaver i terrenget, sier Moen, som ikke ser bort fra at det fortsatt kan ligge mange sauekadaver i terrenget.

Omtrent samtidig som kadaveret ble funnet i går, fikk Moan telefon om at alle krøttera han har på beite hadde trukket ned til en gård. Noe som tyder på at det er uro i beiteområdet, mener han.

Mener bjørnen kunne ha krøpet inn og ut av rovdyrsikkert gjerde.

Fant «hull» i det rovdyrsikre gjerdet

Det rovdyrsikre gjerdet til sauebonde Oddmund Bergvik (67) hadde en svakhet, ifølge seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens Naturoppsyn (SNO). Les mer

Lavere terskel

Lina Nøstvold hos Fylkesmannen i Trøndelag sier at begrunnelsen for å innvilge fellingstillatelse er den samme som sist.

– Det er funnet drept sau på grunn av bjørn i samme område, og det er langt utenfor forvaltningsområdet for bjørn. Da skal terskelen for å iverksette skadefelling være lav, sier hun.

Videre vises det til at det vurderes som lite aktuelt å iverksette forebyggende tiltak som nedsanking, da det er helt i begynnelsen av beitesesongen.

Moan sier at dialogen med kommune og Fylkesmannen har fungert godt.

– Men det er større sjanse å vinne i Lotto, enn å få felt en bjørn på denne tiden av året. Kadavrene har vært for gamle til at det har vært mulig å søke med sporhund. Et kadaver bør være ferskere enn ett døgn hvis det i det hele tatt skal være noen vits.

Moan sier bøndene føler at de roper mot en vegg.

– Vi har i lang tid hatt problemer med store tap på grunn av ørn og gaupe. Nå får vi bjørn i tillegg. Det har vi aldri hatt før, men det er ikke overraskende med den rovdyrpolitikken som føres, sier Moan, som mener dagens politikk vil få enorme konsekvenser etter hvert.

– En ting er at du finner en død sau, men hva med alle lammene som er spredt utover og ikke finner mødrene sine. Og søyene som får jurbetennelse på grunn av opphopning av melk i jurene, sier han.

Også i Meråker fortviler sauebøndene over bjørnens herjinger. Sist i går ble det funnet en skadet sau som måtte avlives hos John Gunnar Stormo.

Han har så langt i sesongen funnet mellom 20 og 30 kadaver.

– Det er flere brukere som har mistet sau i år, blant annet en i Fagerlia, samt et par brukere til, sier Stormo.

Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse fram til i morgen, men før det jaktes mer må de finne ferske spor av bjørnen, ifølge jaktleder Einar Kolden.

Kraftig oppjustering av antall bjørner som kan skytes i jakta:

Får felle 100 bjørner i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland har bestemt at opptil 100 bjørner kan felles under høstjakta. Les mer

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.