SSB: Gode sagtømmerpriser førte til økt avvirkning i 2020
25. april 2022
Stor skogbrannfare: Nye retningslinjer for skogdrift
29. april 2022

Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark

Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark

Meteorologisk institutt varsler om stor skogbrannfare i alle kommuner i Vestfold og Telemark. Høyere temperatur, lite nedbør, vindfall fra stormen høsten i fjor, tørke- og billeskadd skog forårsaket av tørken 2018 og samtidig lav og synkende grunnvannstand har fører til økende skogbrannfare i store deler av Sør-Norge. Det er heller ikke meldt regn med det første, noe som fører til ytterligere økt skogbrannfare framover.

 

Bålforbud
Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

 

Ved all ferdsel og opphold i eller i nærheten av skog og utmark er det nå helt nødvendig å unngå bruk av ild og være oppmerksom ved annen aktivitet som kan forårsake gnister.

 

Statsforvalteren oppfordrer alle som utøver arbeide i eller i nærheten av skog og utmark, enten det er skog-, jordbruksvirksomhet eller annen næring, å utvise stor forsiktighet for all virksomhet som utgjør en risiko for skogbrann.

 

Skogbrannplakater, informasjon om skogbrann, skogsdrift i skogbrannsesongen o.a.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på sin nettside lagt ut informasjon om skogbrann med bl.a. følgende, jf. nettsiden Skogbrann | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no):

 

Skogbrannplakater
Skogbrannplakater med tekst på engelsk tysk, polsk og russisk kan bestilles hos DSB.

 

Skogdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen
Retningslinjer for skogdrift i skogbrannsesongen er utarbeidet for å sikre at drift kan gjennomføres på en forsvarlig måte selv om skogbrannfaren er stor.

 

DSB gir samtidig informasjon om beredskapen for skogbrannhelikopter, skogbrannfareindeks for farevarsling for skogbrann og annen viktig informasjon om skogbrann.

 

Melding om skogbrann
Skogbrann varsles til nødnummer 110 – alarmsentralen Sør-Øst 110 IKS