Mener det er billigere med tiltakspakke enn permitteringer i skogbruket
19. april 2020
Nybygging og ombygging av skogsbilveier i 2019
23. april 2020

Stora Enso slo forventningene, men kutter ut guiding

Industri

 

Finsk-svenske Stora Enso, som regnes som verdens nest største skogindustrikonsern, oppnådde en omsetning på 2.207 millioner euro i første kvartal. Det er en nedgang på 16,2 prosent fra samme periode i fjor, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.

 

Omsetningsnedgangen forklares med vesentlig nedgang i priser og volumer.

 

 

Bedre drift enn ventet

 

Det operasjonelle driftsresultatet for perioden ble på 180 millioner euro, ned fra 335 millioner i første kvartal 2019, og driftsmarginen oppgis til 8,1 prosent, som er ned fra 12,7 prosent for ett år siden.

 

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 134 millioner euro. Omsetningen var ventet til 2.362 millioner euro.

 

Inntjeningen pr. aksje var 0,19 euro, mot 0,29 euro i første kvartal 2019. Justert inntjening pr. aksje var 0,12 euro, ned fra 0,32 euro.

 

Selskapet vil betale et utbytte på 0,15 euro pr. aksje, som er redusert som følge av coronaviruset. Det foreslås imidlertid å betale ytterligere 0,35 dollar pr. aksje i utbytte på et senere tidspunkt, når effekter fra coronakrisen på selskapets drift og likviditet er blitt tydeligere.

 

 

Dropper guiding

 

Stora Enso opplyser at det har sterk likviditet og finansiering, men for å motvirke negative effekter fra etterspørselen i markedet har selskapet begynt å iverksette kostnadsbesparende tiltak, som blant annet omfatter investerings- og rekrutteringsplaner.

 

Selskapet stopper også sin kvartalsvise guiding og oppgir ingen helårsguiding, på grunn av usikkerheten i verdensøkonomien.

 

«Den nåværende situasjonen har intensivert nedgangen i etterspørselen for europeisk papir, og markedsforholdene for konsernets øvrige produkter fortsetter å være blandede», heter det fra Stora Enso.