«For skognæringa vil et økt vern bety redusert aktivitet og færre arbeidsplasser knyttet til næringa»
21. juni 2018
Preem og Setra samarbeider om fornybart drivstoff
22. juni 2018

Støtte til tømmerterminal på Trevatn

DEL – En tømmerterminal på Trevatn kan ta unna alt tømmer fra Gjøvik, Land og Toten. Det betyr at man anslagsvis slipper å ha 1700 tømmerbiler ute på veien på strekningen Gjøvik-Rudshøgda eller enda lenger sør i Hedmark. Dette mener vi er riktig sett både i et klimaperspektiv og med tanke på trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

Det sier Kjersti Bjørnstad, leder av k omité for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune etter at fylkestinget i forrige uke – enstemmig – gjorde et vedtak som støtter planene om å etablere en terminal for omlasting av tømmer fra vei til bane ved Skjelbreida.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

RAs gamle lastespor

Fylkestinget setter samtidig spørsmålstegn ved planene om å etablere en tømmerterminal på Rudshøgda.

Det er tømmeroppkjøperen Nortømmer som står bak planene på Trevatn, som går ut på å ta i bruk igjen Raufoss Ammunisjonsfabrikkers (RA) gamle lastespor ved Skjelbreida.

Atkomsten dit skjer fra Søndre Land, mens selve terminalområdet ligger i Vestre Toten.

Les også

Planer om tømmerterminal: – Veitransporten kan reduseres med 200.000 kilometer

Lastesporet er et sidespor til den nedlagte Valdresbanen, og det er kort vei til Eina og Gjøvikbanen. BaneNor har beregnet at det vil koste 8–9 millioner kroner å ruste opp den 3,8 kilometer lange strekningen ned til Eina.

Massevirke

Planene handler om massevirke fra skogene i Land, Valdres, Gran, Vestre Toten og deler av Østre Toten som i dag kjøres til tømmerterminaler på Stange, Elverum eller Kongsvinger for omlasting til togtransport på Dovrebanen. Det meste av dette tømmeret transporteres til kunder i Sverige fordi det ikke finnes nok avtakere i Norge. Omkring 75.000 kubikkmeter er så langt anslått som et årlig volum via en terminal på Trevatn.

Fylkestingets støtte til planene ble avgitt som en del av høringen til jernbanesektorens handlingsprogram.

Les også

– Trevatn – et håpløst alternativ for tømmerterminal

Uttalelse

«Fylkestinget forventer at planlegging av parsellen Brumunddal–Moelv kommer i gang i 2019, slik at utbygging av parsellen vil ha oppstart i begynnelsen av andre 6-årsperiode. Dobbeltsporet Brumunddal-Moelv må ses i sammenheng med tømmerterminalen på Rudshøgda. I forbindelse med planleggingen av ny tømmerterminal på Rudshøgda må det gjennomføres en utredning som vurderer behov og omfang av denne terminalen. Dette med bakgrunn i at Sørli-terminalen i Stange fortsatt skal bestå, og at det nå er planer om reetablering av tømmerterminal på Trevatn i Vestre Toten», heter det i uttalelsen.

Les også

Politikk-topper synes tømmerterminal på Trevatn er en god idé

– Betimelig spørsmål

– Vi i Senterpartiet er glade for at vi i denne saken har fått støtte til det arbeidet som er gjort for å reetablere terminalen på Trevatn. All den tid terminalen på Sørli nå består er det betimelig at det stilles spørsmål om omfanget og behovet for en ny terminal på Rudshøgda, sier komitéleder Kjersti Bjørnstad.