Helhetlige forvaltningsplaner er en form for snikvern
12. juli 2019
Kalhyggen hotar det underjordiska svampsystemet i skogen – ”the wood wide web”
30. juli 2019

Svensk treindustri satser på røntgenteknologi

En ny samarbeidsavtale mellom Luleå tekniska universitet (LTU) og bransjeorganisasjonene Svenskt Trä och Skogsindustrierna skal utvikle og styrke den svenske treindustrien, ifølge en pressemelding fra partene.

– I dag finnes det industrielle røntgenmaskiner ved to svenske sagbruk. Disse kan med høy oppløsning i tre dimensjoner vise hvordan en tømmerstokk skal sages for maksimalt utbytte. Teknologien er veldig ny og det er store muligheter for å utvikle både måleteknikker og strategier for hvordan resultatene blir best brukt, sier Björn Källander, leder for forskning og standardisering ved Svenskt Trä.

Nytt forskningssenter

En sentral del av samarbeidsavtalen er et nytt forskningssenter innen CT-teknologi og skanning. Senteret er bygget rundt LTUs to eksisterende CT-skannere, og er supplert med en nyutviklet skanner med høyere strålingsintensitet og oppløsning. Denne muliggjør studier av prosesser som tidligere ikke har vært mulig å studere, heter det i pressemeldingen.

Senteret vil fokusere på både nye maskiner og ny teknologi, men vil også utvikle algoritmer som kan løfte eldre maskiner. Senteret skal utvikle måleteknologi for røntgen av tømmerstokker, samt mer effektive tørke- og sagingsprosesser. Senteret vil også spre kunnskap om hvordan man best kan benytte seg av den nye kunnskapen, som vil være en viktig del av digitaliseringen av sagbrukene.

Optimal utnyttelse av råvaren

– Optimal utnyttelse av råvaren er avgjørende for sagbrukene. For å være konkurransedyktige, må vi utvikle produksjonsprosessen, og det er derfor veldig verdifullt at forskningssenteret er på plass. Investeringen gjør det mulig å gjøre objektive evalueringer i større grad enn tidligere, sier Johan Oja, som tidligere har forsket på skanningsteknologi og nå er teknisk sjef ved Norra Skogsägarna.

Som en del av samarbeidsavtalen vil aktørene også medfinansiere et professorat innen røntgenskanning, trefysikk og digitalisering.