Riksrevisjonen om rovviltforvaltningen
26. juni 2019
Svar fra Bollestad på hugst i hekketiden
27. juni 2019

Sverige bygger verdens høyeste trehus

Med sine 20 etasjer blir Skellefteå kulturhus verdens høyeste trehus, målt i antall etasjer. Bygget skal stå klart i 2021.

– Dette vil få verden til å oppdage svensk treindustri. Det er bra for hele bransjen, sier Petra Eriksson, forretningssjef hos Derome, som skal levere elementer til de øverste delene av bygget.

Nå er avtalen om totalt 205 hotellrom med treningssenter på toppen signert. Elementene skal lages gjennom spesialtilpasset produksjon i Deromes husfabrikk i Renholmen rett utenfor Skellefteå.

Kortere tid med moduler

Derome har inngått en avtale med HENT, som er totalentreprenør for kulturhuset.

– Derome har tung kompetanse og lang erfaring med bygging i tre. Selskapet har også evnen til å tenke innovativt, noe som er nødvendig for å møte utfordringene i prosjektet, sier Vegard Brå, prosjektleder hos HENT.

Petra Eriksson vektlegger tidsbesparelsene fabrikkproduserte elementer gir.

– Det er en forutsetning for at prosjektet skal utføres så fort. Menneskene som bor og jobber i sentrum blir påvirket i en mye kortere periode enn om alt hadde vært bygget på stedet. Da ville prosessen ha tatt kanskje et år mer. Nå forventes alt å være klart i løpet av andre kvartal i 2021, sier hun.

Tror på økt interesse for trebygg

Eriksson framhever den tunge trekompetansen som finnes i Västerbottensregionen. Med unntak av entreprenøren HENT, er alle de involverte selskapene lokale.

– Her i Skellefteå-området har vi både treverket, kunnskapen til å produsere byggevarer av det, samt evnen til å bygge det i. Alle aktører bidrar med viktig kunnskap, og det gjør området unikt. All kunnskap er tilgjengelig i Skellefteå. Det synes jeg er kjempebra, sier hun.

Dette vil gjenspeile seg i hotellrommene, hvor massivt tre blir synlig både på vegger og i tak.

– Martinssons, som vi samarbeider med i dette prosjektet, har tidligere bygget en skole i tre her i byen, og denne har fått stor oppmerksomhet. Vi har hatt internasjonale besøk og andre kommuner viser mer og mer interesse for trebygg. Vi tror at et kultursenter har enda større påvirkningskraft og kan bidra til enda mer bærekraftig bygging i tre, sier Petra Eriksson.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.